Pwy ydi Pwy

Staff 2020

Rheolaeth

Enw Swydd
Mr. Paul Thomas Pennaeth
Mr. Guto Rhys Dirprwy Bennaeth
Mrs Sarah Jones Arweinydd C.S.
Mrs. Angharad Sherrington Additional Learning Needs Coordinator

Athrawon Dosbarth

Enw Blwyddyn Dosbarth
Mrs Jamie Taylor Bl 5&6 12
Mr Guto Rhys Bl 5&6 11
Mrs Lowri Harris Bl 5&6 10
Mrs Gwen Jones Bl 3&4 9
Mrs Fiona Davies Bl 3&4 8
Miss Erin Jones Bl 3&4 7
Mrs Megan Thomas Yr 3-6 Resource 5
Mrs Sarah Jones Bl 1&2 4
Miss Sarah Hayes Bl 1&2 4a
Mrs Laura Swainson / Mrs Sarah Newman Bl 1&2 3
Mrs Delyth Morris-Roberts Derbyn / Meithrin 2
Ms Emma Jones Derbyn / Meithrin 1
Christine Morris-Jones Meithrin M
Mr Dafydd Ifan PPA -
Mrs. Katy Griffiths PPA -

Cymorthyddion Dysgu

Mrs Meinir Lloyd Jones
Mrs Rhian Williams
Mrs Carol Merrifield
Mrs Lowri Powell
Mrs Jennifer Wall
Mrs Sara Brett
Mrs Tracy Hughes
Mrs Angie Dunne-Clarke
Mrs Michelle Williams
Mrs Aine Teasdale

Staff Gweinyddol

Mrs Sian Everiss
Mrs Judy Jones

Gofalwr

Mr Tony Elliott